Prima pagina » Activiţăti

Activiţăti

În pregătirea elevilor săi, Şcoala Primară FEG aplica planurile cadru şi programele şcolare elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale adaptate specificului şcolii:

 • învăţarea intensivă a limbii engleze;
 • efectuarea asistată a temelor;
 • iniţiere în utilizarea calculatorului;
 • şi organizare de activităţi extracurriculare variate:
  • atelier de pictură;
  • atelier de teatru/dramă;
  • cursuri de sah;
  • cursuri de dans sportiv;
  • vizite la muzee;
  • vizionari de spectacole de teatru;
  • vizite la Grădina Botanică etc.

Programul şcolar urmăreste formarea deprinderilor de invăţare şi punere în aplicare a cunoştinţelor acumulate, vizând în acelaşi timp şi menţinerea ritmului pe parcursul anilor de studiu.

Prin introducerea studiului unei limbi străine şi a informaticii în planul activităţilor zilnice ale elevilor, ne propunem realizarea unei dimensiuni europene în educatie, prioritate care are la bază ideea dezvoltării comunicarii la toate vârstele.

Dezvoltarea scolii în viitor se va axa pe:

 • cresterea numărului de clase;
 • extinderea spatiului de şcolarizare;
 • dotarea cu mijloacele didactice necesare;
 • diversificarea ofertei opţionale;
 • realizarea de parteneriate cu unitaţi şcolare din sistemul UE;
 • participarea la concursurile organizate în sistemul educaţional romanesc;
 • bună integrare în ciclul de invăţămant urmator.