Scoala Primară FEG Iași

Obiectivul principal al Şcolii Primare FEG Iași este de a se constitui intr-un mediu propice dezvoltării optime a personalităţii fiecărui scolar, prin imbinarea unui nivel educaţional ridicat cu activitaţi menite să descopere şi sa folosească la maximum potenţialul vocaţional al copiilor.

Bine ați venit la Școala Primară FEG Iași

Număr Redus De Elevi

Clasele au numar limitat de copii, pentru un act educațional de calitate.

Personal Calificat

Învățători și profesori, artiști vizuali și instructori cu experiență dovedită.

Programă Extinsă

Ateliere de pictură, teatru/dramă, cursuri de șah și multiple activități opționale.

Optionale Gratuite

Zona de agrement

Transport la cerere

Prezentare Școala Primară FEG Iași

#scoalaprimarafeg

Despre Noi

Şcoala Primară FEG a luat fiinţă la Iaşi, in anul 2003, din dorinţa de a continua demersul educaţional desfasurat de Gradiniţa FEG si este acreditată de Ministerul Educatiei şi Cercetării prin Ordinul nr. 6206 din 18 decembrie 2009.

Elevii Şcolii Primare FEG Iași primesc asistenţă specializată la efectuarea temelor in programul de după-amiază.

Şcoala Primară FEG Iași dispune de sistem de supraveghere video on-line.

#scoalaprimarafeg

Scurtă Prezentare

Pentru a oferi o experienţă educaţională completă, Şcoala Primară FEG dispune de un cabinet de limba engleză, un laborator de calculatoare, o bibliotecă, o sală de sport, un spaţiu de joacă in aer liber, o sală de mese, mijloace audio-video şi materiale moderne necesare procesului de invăţămant.

În Şcoala Primară FEG, copiii invaţă valorile vieţii, invaţă sa-i respecte pe cei din jur, invaţă să se exprime şi să aibă incredere in forţele proprii, invaţă să devină oameni.

Pentru a-şi realiza obiectivele, Şcoala Primară FEG a urmărit dezvoltarea permanentă a bazei materiale, asigurarea celor mai bune condiţii de studiu, dotarea cu cele mai noi mijloace didactice, precum şi perfecţionarea continua a cadrelor didactice angajate in demersul educaţional.

Opţional, se asigură şi transportul elevilor cu microbuzul şcolii.

Inscrieri

#scoalaprimarafeg

Pentru înscrierea copiilor la Școala Primară FEG, părinții vor depune un dosar ce va conține:

 • certificatul de naștere al copilului (copie)

 • actul de identitate al unuia dintre părinți (copie)

 • adeverință de salariat a unuia dintre părinți

 • fişă psihopedagogica a copilului (de la gradiniţă)

 • avizul epidemiologic

 • cerere de înscriere și contract (care se completează la secretariatul grădiniței)

Taxe Școala Primară F.E.G

An scolar 2023-2024

For our children!

TAXE SCOLARE
 • TAXE DE INSCRIERE
 • Grupa Pregatitoare - 350 RON
 • Clasa I - 400 RON
 • Clasa a II-a - 350 RON
 • Clasa a III-a - 350 RON
 • Clasa a IV-a - 350 RON
 • TAXE DE SCOLARIZARE
 • Program normal (08:30 - 13:30) - 1100 RON
 • Program prelungit - 1250 RON
 • TAXE MASA
 • Pranz = 25 RON/ZI
 • Pranz + Gustare = 22 RON/ZI
 • Taxa pe timpul vacantei de vară (Iulie si August)
  500 RON/LUNA
 • TAXA TRANSPORT
 • 500 RON/Luna - in oras
 • 550 RON/Luna - in afara orasului
Taxe Scolare

Activitati

#scoalaprimarafeg

În pregătirea elevilor săi, Şcoala Primară FEG aplică planurile cadru şi programele şcolare elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale și adaptate specificului şcolii:

 • învăţarea intensivă a limbii engleze;

 • efectuarea asistată a temelor;

 • iniţiere în utilizarea calculatorului;

 • organizare de activităţi extracurriculare variate:

Atelier de pictură

Atelier de teatru/dramă

Cursuri de șah

Cursuri de dans sportiv

Vizite la muzee

Vizionari de spectacole de teatru

#scoalaprimarafeg

Ce urmărim?

Programul şcolar urmăreste formarea deprinderilor de invăţare şi punere în aplicare a cunoştinţelor acumulate, vizând în acelaşi timp şi menţinerea ritmului pe parcursul anilor de studiu.

Prin introducerea studiului unei limbi străine şi al informaticii în planul activităţilor zilnice ale elevilor, ne propunem realizarea unei dimensiuni europene în educatie, prioritate care are la bază ideea dezvoltării comunicarii la toate vârstele.

#forourchildren

În viitor, dezvoltarea școlii se va axa pe:

 • creșterea numărului de clase;

 • extinderea spațiului de şcolarizare;

 • dotarea cu mijloacele didactice necesare;

 • diversificarea ofertei opţionale;

 • realizarea de parteneriate cu unitaţi şcolare din sistemul UE;

 • participarea la concursurile organizate în sistemul educaţional românesc;

 • bună integrare în ciclul de invăţământ următor.

Misunea Scolii Primare FEG

Obiectivul principal al Şcolii Primare FEG este de a se constitui intr-un mediu propice dezvoltării optime a personalităţii fiecărui scolar, prin imbinarea unui nivel educaţional ridicat cu activitaţi menite să descopere şi sa folosească la maximum potenţialul vocaţional al copiilor.

Contact Sedii

Contact Sedii

©2024 IT FEG copyright all right reserved.

Scroll to Top