GDPR

Bună ziua,

Vă informăm că, începând cu data de 25 mai 2018, sunt aplicabile prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016, al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

Totodată, vă aducem la cunoștința, ca datele dumneavoastră de contact se află în baza de date a instituției noastre, fiind obținute ca urmare a unor interacțiuni anterioare în calitate de cursant, potențial cursant, abonat al site-ului sau în orice alt context în care ați oferit datele dumneavoastră reprezentanților institutiei noastre. Având în vedere dispozițiile Regulamentului general privind protecția datelor, trebuie să vă exprimați consimțământul (acordul) cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în vederea accesării/furnizării serviciilor oferite de catre instituția noastra prin intermediul platformei on-line, aplicatiilor pentru orar cat si a celorlate mijloace de colectare a datelor personale.

Politica de confidențialitate privind datele cu caracter personal

FEG este înregistrată ca operator în Registrul de evidență a prelucrării datelor cu character personal gestionat de Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Notă de informare privind protecţia datelor personale

Politica de confidențialitate se referă la modul de colectare și utilizare a datelor cu character personal furnizate de dumneavoastră pe platformele electronice utilizate în cadrul FEG.

Datele cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană identificabilă este acea persoană identificabilă, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare,

date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, propria identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Această Politică de confidențialitate se referă la datele personale ale membrilor comunităţii FEG (cursanti, profesori, absolvenţi), instituţiilor partenere, candidaţilor şi ale altor personae care intră în contact cu noi sau vizitează locațiile noastre, angajați sau persoane aflate în proces

de angajare, colaboratori și se aplică datelor cu caracter personal colectate prin: e-mail, direct la sediile FEG, formulare diverse, CV-uri, înregistrări video, website, social media etc.

FEG nu va dezvălui date cu caracter personal sau cu funcție de identificare, niciunui terț, decât cu permisiunea explicită a utilizatorilor sau când există o obligație legală în acest sens. FEG respectă caracterul personal și securitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale fiecărei persoane care vizitează site-ul sau platformele electronice utilizate în cadrul FEG.

FEG se obligă să păstreze confidențialitatea datelor cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin intermediul platformelor electronice utilizate în cadrul FEG, așa cum prevăd dispozițiile Regulamentului European 2016/679 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora.

Drepturile dumneavoastră

Puteţi consulta REGULAMENTUL nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (GDPR), cât și măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) prevăzute de Legea nr.190/2018, aici.

În calitate de titular al datelor cu caracter personal, GDPR vă oferă o serie de drepturi, inclusiv:

 dreptul de acces – vă permite să obţineţi confirmarea faptului că datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de către noi şi, dacă este afirmativ, care sunt detaliile relevante ale acestor activităţi de prelucrare;

 dreptul de rectificare – vă permite să rectificaţi datele dumneavoastră personale dacă sunt incorecte;

 dreptul la ştergere – vă permite să obţineţi ştergerea datelor dumneavoastră personale în anumite cazuri, ca de exemplu:

– dacă datele nu mai sunt necesare în legătură cu scopurile pentru care au fost colectate;

– dacă procesarea s-a bazat pe consimţământul dumneavoastră şi dacă v-aţi retras consimţământul, consimţământul dumneavoastră a expirat sau în cazul în care nu mai există un temei juridic pentru procesarea datelor dumneavoastră personale;

– instanţă sau o autoritate de reglementare a decis că datele dumneavoastră cu caracter personal în cauză trebuie şterse;

– dacă se dovedește că datele dumneavoastră personale au fost prelucrate în mod ilegal

 dreptul la restricţionare – vă permite să obţineţi restricţia de procesare a datelor dumneavoastră cu caracter personal în anumite cazuri (de exemplu, atunci când contestaţi acurateţea datelor dumneavoastră cu caracter personal, pentru o perioadă care ne permite să verificăm această acurateţe);

 dreptul de a obiecta – vă permite să obiectaţi la procesarea ulterioară a datelor dumneavoastră cu caracter personal în condiţiile şi limitele stabilite de lege;

 dreptul la portabilitatea datelor – vă permite să primiți datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și lizibil, sau să transmiteți aceste date unui alt operator de date.

Modificarea şi ştergerea datelor cu caracter personal

Vă rugăm să anunţaţi imediat FEG despre orice inadvertențe între informațiile afișate pe platformele electronice utilizate în cadrul FEG și date cu caracter personal. De asemenea, vă rugăm să ne semnalați orice utilizare neautorizată, improprie sau ilegală a informațiilor provenite din platformele electronice utilizate în cadrul FEG.

Pentru întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal sau în vederea exercitării drepturilor legale, persoanele vizate se pot adresa responsabilului cu prelucrarea datelor din cadrul FEG, str. Cuza-Voda nr. 1, Iasi, pe email fundatia_feg@yahoo.com sau la tel. +40232267805.

Refuzul dumneavoastră de a vă da acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc conduce imposibilitate de a beneficia de serviciile oferite prin intermediul diferitelor aplicatii ce va sunt puse la dispozitie de catre instituția noastra.

Pentru a vă exprima consimțământul (acordul) cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal trebuie să intrați pe platforma on-line a FEG și să inițiați procesul de logare pe platformă.

Vă mulțumim!
Cu stimă,
Echipa FEG

Scroll to Top