Prezentare

Scurta Prezentare

 

          Şcoala Primară FEG a luat fiinţă la Iaşi, in anul 2003, din dorinţa de a continua demersul educaţional desfasurat de Gradiniţa FEG pe parcursul a peste 10 ani de activitate.

         Şcoala Primară FEG este acreditată de Ministerul Educatiei şi Cercetării prin Ordinul nr. 6206 din 18 decembrie 2009.

         Obiectivul principal al Şcolii Primare FEG este de a se constitui intr-un mediu propice dezvoltării optime a personalităţii fiecărui scolar, prin imbinarea unui nivel educaţional ridicat cu activitaţi menite să descopere şi sa folosească la maximum potenţialul vocaţional al copiilor.

        Elevii Şcolii Primare FEG primesc asistenţă specializată la efectuarea temelor in programul de după-amiază.

       Şcoala Primară FEG dispune de sistem de supraveghere video on-line, astfel incat oriunde s-ar afla, parinţii pot vizualiza, prin internet, activităţile desfasurate de elevi.

       Pentru a oferi o experienţă educaţională completă, Şcoala Primară FEG dispune de un cabinet de limba engleză, un laborator de calculatoare, o bibliotecă, o sală de sport, un spaţiu de joacă in aer liber, o sală de mese, mijloace audio-video şi materiale moderne necesare procesului de invăţămant.

       În Şcoala Primară FEG, copiii invaţă valorile vieţii, invaţă sa-i respecte pe cei din jur, invaţă să se exprime şi să aibă incredere in forţele proprii, invaţă să devină oameni.

       Pentru a-şi realiza obiectivele, Şcoala Primară FEG a urmărit dezvoltarea permanentă a bazei materiale, asigurarea celor mai bune condiţii de studiu, dotarea cu cele mai noi mijloace didactice, precum şi perfecţionarea continua a cadrelor didactice angajate in demersul educaţional.

      Opţional, se asigură şi transportul elevilor cu microbuzul şcolii.

Scroll to Top