Activitati

Activități  

 

          În pregătirea elevilor săi, Şcoala Primară FEG aplică planurile cadru şi programele şcolare elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale și adaptate specificului şcolii:

 • învăţarea intensivă a limbii engleze;
 • efectuarea asistată a temelor;
 • iniţiere în utilizarea calculatorului;
 • organizare de activităţi extracurriculare variate:

       Programul şcolar urmăreste formarea deprinderilor de invăţare şi punere în aplicare a cunoştinţelor acumulate, vizând în acelaşi timp şi menţinerea ritmului pe parcursul anilor de studiu.

          Prin introducerea studiului unei limbi străine şi al informaticii în planul activităţilor zilnice ale elevilor, ne propunem realizarea unei dimensiuni europene în educatie, prioritate care are la bază ideea dezvoltării comunicarii la toate vârstele.

            În viitor, dezvoltarea școlii se va axa pe:

 • creșterea numărului de clase;
 • extinderea spațiului de şcolarizare;
 • dotarea cu mijloacele didactice necesare;
 • diversificarea ofertei opţionale;
 • realizarea de parteneriate cu unitaţi şcolare din sistemul UE;
 • participarea la concursurile organizate în sistemul educaţional românesc;
 • bună integrare în ciclul de invăţământ următor.

 

 

Scroll to Top